Jón Sigurðsson

Útför fra Fossvogskirkju
föstudaginn 24.september, kl. 10:00